test

test

อ.สิงหา จะมาสอนภาษาอังกฤษให้กับน้อง ๆ นะครับ หากน้อง ๆ ต้องการเรียนเรื่องอะไรเป็นพิเศษ สามารถแจ้งใน facebook ได้เลย ทาง อ. จะสอนให้ฟรีครับ

แสดงความคิดเห็น