นิทานอีสป The Frog and the ox (กบกับวัว)

 

“Oh Father,” Said a little frog to the gig one sitting by the side of a pool,

“โอพ่อจ๋า”  กบตัวเล็กพูดกับกบตัวใหญ่ที่นั่งอยู่ข้างบ่อน้ำแห่งหนึ่ง

I have seen such a terrible monster !

ฉันได้เห็นสัตว์ประหลาดตัวใหญ่เบ้อเร่อตัวหนึ่ง

It was as big as a mountain, With horns on its head, and a long tail,

ตัวมันใหญ่เหมือนภูเขา มีเขาอยู่บนหัว มีหางยาว

And it had hoofs divided in two.

เท้าของมันยาวออกมาเป็นสองซีก

“Tush, child, tush” Said the old Frog,

“ทุย, ลูกเอ๋ย,ทุย” กบตัวอายุมากพูด

That was only Farmer White’s Ox. It isn’t so big either;

นั่นคือวัวของชาวนานั้นเอง มันก็ไม่ได้ตัวใหญ่โตเท่าใดนักดอก

He may be a little bit taller than I, But I could easily make myself quite as broad;

มันสูงกว่าพ่อเพียงนิดเท่านั้นเอง แต่พ่อสามารถทำให้ตัวพ่อใหญ่ได้เท่ากับมันได้ไม่ยาก

Just you see…

คอยดูนะ

So he blew himself out, and blew himself out, and blew himself out,

แล้วมันก็เบ่งตัวเองออกมา  เบ่งออกมา  เบ่งออกมา

“was he as big as that?” asked he.

มันใหญ่แค่นี้ได้ไหม? มันถาม

“Oh, much bigger than that,” said the young Frog.

โอย, ยังใหญ่กว่านั้นอีกแยะ ลูกกบตัวน้อยบอก

I will not apologize for the dinner,” said the Stork.

กบตัวพ่อก็เบ่งตัวให้ใหญ่ขึ้นอีก แล้วก็ถามลูกว่าวัวตัวนั้น

 

Bigger, father, bigger,” was the reply.

ใหญ่กว่านั้น, พ่อ, มันใหญ่กว่านั้น

So the frog took a deep breath, and blew and blew and blew,

ดังนั้นพ่อกบจึงสูดหายใจเข้าลึกๆ เบ่ง เบ่ง แล้วก็เบ่ง

and swelled and swlled. and then he said:

ตัวมันก็พองขึ้น,พองขึ้น และพองขึ้น แล้วมันก็พูดขึ้นว่า

I’m sure the Ox is not as big as But at this moment he burst.

พ่อมั่นใจเหลือเกินว่า วัวตัวนั้นคงไม่ใหญ่เท่าพูดถึงแค่นี้ตัวมันก็ระเบิด

 

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

ความไม่รู้จักประมาณตน ย่อมนำมาซึ่งความพินาศแห่งตน
ไม่ใหญ่จริง อย่าเบ่ง,เดี๋ยวตายไม่รู้ตัว

 

 

แสดงความคิดเห็น