ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

ถ้าจะกล่าวในเรื่องของการศึกษาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันถือได้ว่าในอดีตนั้นคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยเราดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราแน่นอน แต่ในปัจจุบันนี้กลับพบว่าคุณภาพการศึกษาในประเทศเพื่อนบ้านเราบางประเทศได้แซงหน้าเราไปแล้ว โดยเฉพาะในเรื่องของภาษาอังกฤษ และจากการเช็คดูจากคะแนนการสอบข้อสอบเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยของประเทศไทยกลับพบว่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ไม่เกิน 30 กว่าเต็มร้อย และต่ำสุดคือ 0 คะแนน ซึ่งแค่นี้ก็ทำให้เห็นได้แล้วว่า เด็กไทยเรานั้นยังคงต้องได้รับการพัฒนาเรื่องภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก และทำอย่างไรถึงจะทำให้เก่งภาษาอังกฤษ การจะเก่งภาษาอังกฤษนั้นถ้าจะให้ดีจะต้องได้รับการฝึกและปูพื้นฐานเป็นอย่างดีตั้งแต่ยังเด็ก และหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กนั้นก็อาจจะต้องแตกต่างไปจากการสอนผู้ใหญ่

 

ในส่วนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กนี้ จะสอนตั้งแต่เด็กอนุบาลไปจนถึงเด็กประถท เน้นการ ฟัง พูด อ่าน เขียน เบื้องต้น

เนื้อหามีดังนี้ครับ

 

บทเรียน เรียนรู้คำศัพท์เบื้องต้น

Alphabets A-Z -เรียนรู้พยัญชนะ A-Z
Numbers 1-10 – เรียนรู้ตัวเลข 1-10
Numbers 11-20 – เรียนรู้ตัวเลข 11-20
Animal around us – สัตว์ต่างๆรอบตัวเรา
Wild Animals – สัตว์ป่าน่ารัก
Underwater World -โลกใต้น้ำ
Healthy Food – อาหารที่มีคุณค่า
Junk Food – อาหารที่มีคุณค่าน้อย
Colors – สีต่างๆ
Body Parts – ส่วนต่างๆของร่างกาย
Bathroom – ห้องน้ำ
Sports – กีฬาชนิดต่างๆ
fruit – ผลไม้
Vegetables – ผัก
Drinks – เครื่องดื่ม
Vehicles – ยานพาหนะ